Disclaimer Website
Dank u voor uw bezoek aan de website van Drotech. De objecten die u aantreft op deze website hebben slechts een informatief en promotioneel doel. Het is dan ook niet toegestaan om objecten te kopiëren of downloaden anders dan voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Deze site bevat mogelijke links naar andere websites. Drotech is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites.

De content van deze website is met grote zorg samengesteld. Er kunnen echter onnauwkeurigheden of typefouten voorkomen.

Disclaimer Email
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend en alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Drotech staat niet in voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden e-mailbericht.

In zoverre er sprake is van uitwisseling van gegevens blijft van kracht dat voor de juistheid van gegevens het enige en juiste bestand zich bevindt op het kantoor van Drotech. Dit 'moeder'-bestand blijft met haar wijzigingen, het enige juiste bestand.

Alhoewel wij ons best hebben gedaan om besmetting van de verzonden bestanden te voorkomen, adviseren wij u deze bestanden voor gebruik nogmaals te controleren op eventueel aanwezige virussen. Drotechwijst iedere aansprakelijkheid af, voor elke vorm van schade door het werken met onze computerbestanden.